TSUE: Airbnb nie jest agentem nieruchomości

Airbnb wygrał przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę z francuskim stowarzyszeniem, które żądało uznania serwisu za agenta nieruchomości. TSUE orzekło, że Airbnb nie ma takiego statusu, jest tylko platformą internetową o neutralnym charakterze.