Konstytucja dla biznesu – urzędnicy nie stosują nowych przepisów

Konstytucja dla biznesu to potoczne określenie kilku ustawowych zasad gwarantujących przedsiębiorcom poszanowanie ich praw w relacjach z urzędami. Urzędnicy ich nie stosują.