Jedwabny Szlak omija Polskę

Towary, które Chiny wysyłają koleją do Europy Zachodniej, zaczynają omijać nasz kraj – mimo że najkrótsza droga dostaw np. do Niemiec, ich najważniejszego kontrahenta na Starym Kontynencie, wiedzie właśnie przez Polskę.